Επαγγελματικά σκάφη ναυτικές και ναυτιλιακές εταιρείες (ΝΕΠΑ εταιρείες Ν89) - Λογιστικό γραφείο

Επαγγελματικά σκάφη ναυτικές και ναυτιλιακές εταιρείες (ΝΕΠΑ εταιρείες Ν89)

(ΝΕΠΑ εταιρεις Ν89)
Πειραιας 
Όταν αναφέρεσαι στον Πειραιά, αυτόματα το μυαλό σου πάει στο λιμάνι.
Και υποχρεωτικά η αναφορά στο λιμάνι εμπεριέχει και την ναυτιλία. Αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι ακόμη και αν δεν δουλεύουν ή μένουν στον Πειραιά.

              Έτσι μετά από πολλά χρόνια που εργάζομαι στον Πειραιά και στο λιμάνι και μετά την προσωπική μου ενασχόληση με τα επαγγελματικά σκάφη, σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο σε λογιστικό επίπεδο, μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι αναλαμβάνουμε όχι μόνο την λογιστική παρακολούθηση, αλλά και όλα τα έγγραφα του σκάφους και τη εν γένει υποστήριξη σε κάθε επίπεδο. Γιατί σίγουρα είναι πολύ βασικό να γνωρίζεις και τα πιο μικρά πράγματα-μυστικά για τα σκάφη και όχι απλά να παραπέμπεις σε άλλους ή ακόμη και να τα αναθέτεις σε άλλους επαγγελματίες ή μη.

              Έχοντας δουλέψει στο λιμάνι γνωρίζουμε άριστα τι έγγραφα απαιτούνται, ποιος και που τα εκδίδει και σε ποιον πρέπει να απευθυνθούμε. Γιατί εκτιμούμε ότι το βασικό είναι να ξέρεις τι απαιτείται και φυσικά να μπορείς και να το υλοποιείς και όχι να μιλάς αόριστα και να προσπαθείς να πείσεις τον άλλο με γενικολογίες ή και αοριστολογίες. Σε συνδυασμό μάλιστα και με τις τελευταίες φορολογικές αλλαγές, κρίνουμε ότι επειδή έχουμε την γνώση και την δυνατότητα της λογιστικής-φοροτεχνικής υποστήριξης, είμαστε σε θέση να παρέχουμε πλήρη στήριξη στα θέματα των σκαφών αλλά και εξατομικευμένη.

              Εξυπακούεται ότι έχοντας την γνώση και την εμπειρία, έχουμε την δυνατότητα, εκτός από τα προαναφερόμενα, να υποστηρίξουμε όλα τα θέματα και των υπολοίπων μορφών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας καθώς και εξειδικευμένα θέματα όπως : η σύσταση εταιρειών, ναυτιλιακών-ναυτικών-ΝΕΠΑ, καταστατικά αλλά και συμφωνητικά, και σε συνεργασία με εξειδικευμένο συνεργάτη που ασχολείται μόνο με αυτό το  κομμάτι να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των ναυτιλιακών εταιρειών καθώς και τις εταιρείες του Ν.89 συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας.

              Σε αυτό το σημείο και με αφορμή τις πρόσφατες αλλαγές και στην μισθοδοσία των ναυτικών, να αναφέρουμε ότι αναλαμβάνουμε και ξεχωριστά αν χρειαστεί τις μισθολογικές καταστάσεις και τις ΑΠΔ του ΝΑΤ.

              
Επαγγελματικά σκάφη ναυτικές και ναυτιλιακές εταιρείες (ΝΕΠΑ εταιρείες Ν89) Επαγγελματικά σκάφη ναυτικές και ναυτιλιακές εταιρείες (ΝΕΠΑ εταιρείες Ν89) Reviewed by balourdos on Μαΐου 30, 2018 Rating: 5
Από το Blogger.